Per qué no puc fer copiar i enganxar directament des del Word al Joomla?

word1

Molts usuaris que pretenen publicar textos a la seva web, fan copiar i enganxar directament des del Microsoft Word cap a l’editor d’articles o utilitzant les tecles Ctrl+C i Ctrl+V, desafortunadament això NO es pot fer.

El motiu és que el Microsoft Word omple el text amb multitud de codi ocult que passaria del Word a la web en fer copiar i enganxar. Aquest codi ocult provoca que els textos no es vegin bé, que apareguin codis estranys, que es perdi el format i fins i tot que alguns visitants no puguin veure la web.

Malgrat això no serà necessari tornar a escriure tots els textos a l’editor, hi ha 3 trucs que ens permetran copiar text des de Word a la web:

  1. Passant el text pel bloc de notes
  2. Enganxant el text a la finestra “pasta as plain text”
  3. Premint repetidament els botons “clean HTML” i “Clean format”

Vegem uns exemples:

Primer obrim el document de Word i copiem el text que volem publicar a la web.

word1  word2

Opció 1:

Obrim el bloc de notes de windows (notepad.exe) o un altre editor de textos bàsic. Farem “enganxar” del text i tot el codi ocult s’eliminarà automàticament. I a continuació fem “Copiar” del text resultant al bloc de notes i ara ja podem enganxar-lo directament a l’editor d’articles.

word3 word4

Opció 2:

A la barra de botons de l’editor d’articles, farem clic sobre el botó del portapapers, i seleccionarem l’opció “Pasta as Plain Text”. Enganxarem el text a la finestra que ens apareixerà, i aquest passarà a l’editor totalment net de codi ocult.

wordpastaastext wordpasteastext

Opció 3:

Enganxem el text directament del Word a l’Editor d’articles. A continuació el seleccionem tot i prement repetidament els botons “Cleanup HTML” i “Clean Format” de la barra de botons de l’editor. Això hauria d’eliminar tot el codi ocult. Aquesta opció no és tan fiable com les dues anteriors.

wordcleanup word4

Desplaça cap amunt