Kit Consulting

Kit Consulting logo with abstract digital symbol.

Què és el Kit Consulting?

El Kit Consulting és un programa de suport del Govern d’Espanya que ajuda a les pimes a crear una estratègia per a la seva transformació digital. Aquestes ajudes estan finançades pels Fons Europeus Next Generation dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Consisteix en un Bo d’Assessorament Digital que proporciona una quantitat específica de diners, la qual ha de ser utilitzada per contractar serveis d’assessorament. L’import d’aquest bo depèn de la mida de la teva empresa.

Segment A

Entre 10 i menys de 50 empleats

Segment B

Entre 50 i menys de 100 empleats

Segment C

Entre 100 i menys de 250 empleats
KIT Consulting logo with European Union sponsorship banners.

Catàleg de serveis d'assessorament

Selecciona els serveis d’assessorament del Programa Kit Consulting que millor s’ajustin a les necessitats de la teva empresa i coneix en què consisteix cadascun d’ells.

Recorda que per accedir a certs serveis d’assessorament, és necessari haver completat primer el servei bàsic corresponent.

Solid bright red square color block.

Assessorament en Intel·ligència Artificial

Des de 6.000€ a 12.000€

Import màxim de l'ajuda: 6.000€

Solid red color square background.

Assessorament en Vendes Digitals

Des de 6.000€ a 9.000€

Import màxim de l'ajuda: 6.000€

Solid bright red square background.

Assessorament en Processos de Negoci o Procés de Producció

Des de 6.000€ a 12.000€

Import màxim de l'ajuda: 6.000€

Solid red square color background.

Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci

Des de 6.000€ a 12.000€

Import màxim de l'ajuda: 6.000€

Solid bright red square color block.

Assessorament en Ciberseguretat (Bàsic)

Des de 6.000€ a 12.000€

Import màxim de l'ajuda: 6.000€

Four black squares on a red background.

Assessorament en Ciberseguretat (Avançat)

Des de 6.000€ a 12.000€

Import màxim de l'ajuda: 6.000€

360 logo in white on red background

Assessorament 360º en Transformació Digital

Des de 6.000€ a 12.000€

Import màxim de l'ajuda: 6.000€

Solid bright red color background.

Assessorament en Intel·ligència Artificial

L'objectiu principal d'aquest servei és dotar-te d'un pla d'intel·ligència artificial adaptat a les necessitats de la teva pime. Coneixeràs la inversió requerida i les mesures necessàries per a la seva adopció. A més, es prioritzarà el teu aprenentatge en tècniques d'intel·ligència artificial. També es realitzarà un cas d'ús adaptat a la teva pime.

Tipologia d'assessorament

Bàsic

Activitats

 1. Selecció de Dades Importants: Identificar els conjunts de dades més rellevants per aplicar algoritmes d’intel·ligència artificial, permetent-te comprendre millor la informació de la teva petita o mitjana empresa.
 2. Creació de Protocols de Governança de Dades: Assessorament en l’elaboració de protocols de governança de dades amb regulacions específiques per a IA, assegurant la validesa i precisió de les dades quan s’utilitzi la intel·ligència artificial.
 3. Avaluació d’Eines d’IA: Analitzar diverses eines d’intel·ligència artificial per a la gestió de dades i proporcionar recomanacions alineades amb la realitat i la capacitat d’inversió de la teva pime.
 4. Orientació sobre Tècniques d’IA: Guiar-te sobre com les tècniques d’intel·ligència artificial poden extreure informació valuosa de les dades existents per millorar la presa de decisions estratègiques.
 5. Capacitació en IA: Oferir formació en l’ús estratègic de tècniques d’intel·ligència artificial en la gestió de dades.
 6. Desenvolupament de Casos d’Ús: Dissenyar i dur a terme un cas d’ús específic adaptat al teu negoci, relacionat amb la implementació d’intel·ligència artificial.

Des de 6.000€ a 12.000€

Solid bright red background image.

Assessorament en Vendes Digitals

L'objectiu principal d'aquest servei és determinar la inversió necessària i les tècniques de màrqueting digital, incloent l'ús de tecnologies d'intel·ligència artificial, per millorar el rendiment de les teves vendes en línia, i realitzar un cas d'ús adaptat a l'àrea de vendes digitals de la teva pime.

Tipologia d'assessorament

Bàsic

Activitats

 1. Evaluación de la Situación Actual: Analizar la situación actual de tu pyme en términos de ventas digitales, posicionamiento en redes sociales y presencia en internet.
 2. Sensibilización del Personal: Educar a tus empleados sobre la importancia y las técnicas de venta en línea y marketing digital.
 3. Definición de Estrategia: Establecer una estrategia de ventas en línea y presencia digital (redes sociales, posicionamiento en motores de búsqueda, Google Analytics, etc.) a medio y largo plazo, utilizando modelos predictivos basados en inteligencia artificial.
 4. Desarrollo de Caso de Uso: Crear y ejecutar un caso de uso específico para tu pyme utilizando técnicas adecuadas de inteligencia artificial en el área de ventas digitales.
 5. Identificación de Oportunidades: Detectar oportunidades o posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito de las ventas digitales.

Desde 6.000€ a 9.000€

Solid bright red background color.

Assessorament en Processos de Negoci o Procés de Producció

L'objectiu principal d'aquest servei és identificar àrees de millora i optimització en els processos actuals de la teva pime, així com definir un pla personalitzat per millorar processos clau. Aquest servei pot enfocar-se en l'optimització de processos empresarials o de producció. En ambdós casos, s'utilitzaran tècniques d'intel·ligència artificial i es desenvoluparà un cas d'ús adaptat al negoci.

Tipologia d'assessorament

Bàsic

Activitats

 1. Alineació Estratègica: Entendre les metes estratègiques i els objectius clau de la teva pime, alineant-los amb un enfocament en la digitalització, l’ús d’intel·ligència artificial i la millora de processos empresarials o de producció.
 2. Anàlisi de Processos: Examinar els processos empresarials actuals per identificar oportunitats de millora. Si es tracta de processos productius, s’analitzarà el procés de fabricació seleccionat, identificant àrees per augmentar l’eficiència, qualitat i millora contínua.
 3. Sensibilització del Personal: Comunicar als empleats de la teva pime la importància estratègica de la digitalització de processos, ressaltant com això optimitza el treball diari i enforteix la competitivitat.
 4. Assessorament Especialitzat: Proveir assessorament en eines de gestió de processos de negoci i tècniques d’intel·ligència artificial, abastant des de vendes i recursos humans fins a gestió de projectes, destacant solucions per millorar l’eficiència i qualitat. Si es tracta d’un procés de producció, es proporcionarà assessorament en eines i tecnologies per a l’optimització i automatització d’aquest procés.
 5. Desenvolupament de Cas d’Ús: Crear i executar un cas d’ús específic per a la teva pime, utilitzant tècniques adequades, per optimitzar un procés de negoci o de producció.
 6. Identificació d’Oportunitats: Detectar oportunitats o possibles aplicacions de la intel·ligència artificial en els processos de negoci o de producció.

Desde 6.000€ a 12.000€

Solid vibrant red color background.

Assessorament en Estratègia i Rendiment de Negoci

L'objectiu principal d'aquest servei és proporcionar-te un pla estratègic per millorar el posicionament competitiu de la teva pime. Aquest pla inclourà la inversió necessària i les eines adequades, a més d'aprofitar tecnologies d'intel·ligència artificial per millorar la capacitat d'anàlisi. També es desenvoluparà un cas d'ús adaptat per millorar el teu rendiment i estratègia, identificant necessitats, bretxes i oportunitats per millorar la teva posició respecte a la competència.

Tipologia d'assessorament

Bàsic

Activitats

 1. Avaluació Actual: Analitzar la teva situació actual en intel·ligència de negoci per avaluar necessitats, identificar bretxes en l’ús de tecnologies d’intel·ligència de negoci i detectar oportunitats de millora.
 2. Recomanacions Analítiques: Proposar recomanacions per desenvolupar habilitats analítiques i fomentar una cultura de presa de decisions basada en l’anàlisi de dades mitjançant algoritmes d’intel·ligència artificial en el context competitiu actual.
 3. Incorporació de Tècniques Avançades: Assessorar-te en l’adopció de tècniques i eines avançades d’aprenentatge automàtic, intel·ligència artificial i mineria de dades, adaptant-les a les especificitats de la teva pime i alineant-les amb els objectius del negoci.
 4. Definició d’Estratègia: Definir amb tu una estratègia a mitjà i llarg termini per implementar i optimitzar la intel·ligència de negoci amb la finalitat de millorar el rendiment.
 5. Desenvolupament de Cas d’Ús: Dissenyar i executar un cas d’ús que demostri l’efectivitat de les tècniques d’anàlisi de la competència per millorar l’estratègia i el rendiment del negoci.
 6. Identificació d’Oportunitats: Detectar oportunitats o possibles aplicacions de la intel·ligència artificial en l’àmbit de l’estratègia i rendiment empresarial.

Des de 6.000€ a 12.000€

Solid bright red color background.

Assessorament en Ciberseguretat (Bàsic)

L'objectiu principal d'aquest servei és proporcionar-te un pla bàsic de ciberseguretat adaptat a les necessitats específiques de la teva pime. A més, es durà a terme un cas d'ús personalitzat. Es busca aplicar la documentació bàsica del teu Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació (SGSI) conforme a les normes ISO 27001 i ENS (categoria mitjana-alta).

Tipologia d'assessorament

Bàsic

Activitats

 1. Avaluació Inicial: Conèixer la situació actual de la teva pime davant riscos, identificant els actius i dades més valuosos per a la teva activitat.
 2. Garantia de Continuïtat: Assegurar la continuïtat de la teva pime davant possibles incidents de seguretat, minimitzant el risc d’interrupcions en l’activitat empresarial.
 3. Pla de Resposta: Elaborar i proporcionar un pla de resposta detallat davant bretxes de seguretat, definint protocols i accions específiques en cas de ciberatac.
 4. Definició d’Estratègia: Establir juntament amb tu una estratègia de ciberseguretat personalitzada a curt i mitjà termini.
 5. Compliment Normatiu: Assegurar el compliment amb les regulacions i estàndards de seguretat relacionats amb la protecció de dades i la seguretat de la informació.
 6. Documentació de SGSI: Preparar la documentació bàsica per a la implementació d’un SGSI (ISO 27001 i ENS mitjana-alta) per a un servei central ofert a clients o a l’Administració Pública.
 7. Desenvolupament de Cas d’Ús: Crear i executar un cas d’ús adaptat a la teva pime utilitzant les tècniques apropiades en l’àrea de ciberseguretat.
 8. Oportunitats d’IA: Identificar oportunitats o possibles aplicacions de la intel·ligència artificial en l’àmbit de la ciberseguretat.

Des de 6.000€ a 12.000€

Four black squares on a red background.

Assessorament en Ciberseguretat (Avançat)

Aquest servei d'assessorament està disponible per a aquells que ja compten amb una protecció bàsica i un pla de ciberseguretat, però desitgen conèixer sistemes de protecció més avançats.

Tipologia d'assessorament

Avançat

Activitats

 1. Anàlisi i Proves de Penetració: Realitzar anàlisis i proves de penetració per identificar possibles vulnerabilitats, coneixent l’entorn tecnològic i operatiu en què es desenvolupa la teva pime.
 2. Implementació de Procediments i Eines: Implantar procediments i eines avançades de ciberseguretat per a la gestió diària de la teva pime, permetent prevenir amenaces, detectar-les i respondre davant elles de manera efectiva.
 3. Protecció Proactiva: Protegir de manera proactiva la teva pime contra atacs dirigits a les dades, millorant la resistència i capacitat de resposta davant amenaces.
 4. Sensibilització del Personal: Educar els teus empleats sobre la importància de la ciberseguretat i fomentar una cultura organitzacional centrada en la ciberseguretat i la gestió de riscos.
 5. Oportunitats d’IA: Identificar oportunitats o possibles aplicacions de la intel·ligència artificial en l’àmbit de la ciberseguretat.
 6. Desenvolupament de Cas d’Ús: Crear i executar un cas d’ús adaptat a la teva pime, utilitzant tècniques avançades en l’àrea de ciberseguretat.

Des de 6.000€ a 12.000€

360 logo in white on red background

Assessorament “360” en Transformació Digital

L'objectiu principal d'aquest servei és proporcionar assessorament integral en la transformació digital de la teva pime, oferint solucions adaptades a les teves necessitats específiques. Es definiran la inversió necessària i les mesures estratègiques per aplicar en cada àrea d'impacte, aconseguint una millora general. A més, s'utilitzaran tecnologies innovadores com la intel·ligència artificial per identificar oportunitats de millora i optimitzar el procés de transformació digital.

Tipologia d'assessorament

Bàsic

Activitats

 1. Anàlisi de Processos Comercials: Avaluar els processos comercials existents per identificar àrees de la teva pime que podrien beneficiar-se de la digitalització.
 2. Programes de Sensibilització: Dissenyar i implementar programes per educar els teus empleats sobre la importància estratègica de la transformació digital.
 3. Avaluació d’Eines i Tecnologies: Revisar les eines i tecnologies ja en ús, proporcionant assessorament per optimitzar el seu rendiment i alinear-les amb els teus objectius de transformació digital.
 4. Desenvolupament d’Estratègia: Crear una estratègia clara i personalitzada que detalli els objectius, terminis i passos específics per a la transformació digital.
 5. Marc d’Innovació Contínua: Establir un marc per a la innovació contínua i l’adaptabilitat a mesura que evolucionen les tecnologies digitals.
 6. Desenvolupament de Cas d’Ús: Crear i executar un cas d’ús adaptat al teu negoci, utilitzant tècniques apropiades, per demostrar els avantatges de les eines digitals.
 7. Oportunitats d’IA: Identificar oportunitats o possibles aplicacions de la intel·ligència artificial en l’àmbit de la transformació digital.

Desde 6.000€ a 12.000€

Vols que t'ajudem a tramitar el Kit Consulting per la teva empresa?
Contacta'ns

Desplaça cap amunt