Interges – ITFGES

ITFGES 2000

Gestió de Facturació i Estocs

Interges Facturació

A ITF Intersoft Girona, l’evolució dels sistemes d’informació cap a entorns gràfics no ens ha passat per alt. Per això, l’ànim de mantenir la nostra línia de servei, oferint als nostres clients programes àgils, potents, i de fàcil utilització, ens ha dut a desenvolupar una nova generació d’aplicacions  de  gestió  sobre l’entorn Windows.

Característiques Principals

Funcionament General

Tots els processos de l’aplicació (Llistats, Manteniments de productes, clients, proveïdors…) són accessibles en tot moment a través de la barra de menú general, que apareix a totes les finestres. Per a una major comoditat, totes les finestres permeten executar els seus processos i funcions mitjançant teclat i mouse.

Les entrades de documents permeten introduir els valors d’aquells camps que estan continguts en les diferents fitxes de l’aplicació (productes, clients …) utilitzant llistes de selecció.Aquestes llistes també permeten buscar fitxes i documents per a consultes, ordenats per altres camps diferents de la seva clau principal.

Control d’estoc

Permet dur a terme un control notablement exaustiu de l’estoc. En el seu increment, des de la realització de la comanda, passant per la recepció de l’albarà que acompanaya el material, fins a la recepció de la factura que aplega els albarans d’un període. En el seu decrement cada vegada que introduim un albarà.

El Procés de Facturació

Gràfics i llistats

Interges Comptabilitat

A ITF Intersoft Girona, l’evolució dels sistemes d’informació cap a entorns gràfics no ens ha passat per alt. Per això, l’ànim de mantenir la nostra línia de servei, oferint als nostres clients programes àgils, potents, i de fàcil utilització, ens ha dut a desenvolupar una nova generació d’aplicacions  de  gestió  sobre l’entorn Windows.

Característiques Principals

Funcionament General

Control de Venciments

Tractament de l’IVA

Gràfics i llistats

Desplaça cap amunt