Configurar comptes de correu a un IPhone

“`html

 En el següent manual descrivim pas a pas com configurar el correu electrònic del nostre domini en un iPhone amb el programa natiu Mail.

Accedim a l’aplicació Mail i en afegir compte se’ns pregunta el tipus, haurem de seleccionar Other (Altres) per configurar un compte de correu electrònic amb el nostre domini. A continuació anirem omplint els camps com s’indica:

IMAP – És el tipus de servidor, IMAP és l’adequat per tenir el correu sincronitzat amb altres dispositius

Name (Nom) – El nom del nostre compte de correu

Address (Adreça) – El nostre correu electrònic per exemple email@midominio.com

Description (Descripció) – Una descripció per distingir aquest compte d’altres.

– Host Name (Servidor) – mail.midominio.com substituint “midominio.com” pel nom del nostre domini.

– User Name (Usuari) – El nostre correu electrònic complet per exemple email@midominio.com

– Password (Contrasenya) – La contrasenya del nostre correu electrònic

Host Name (Servidor) – mail.midominio.com substituint “midominio.com” pel nom del nostre domini.

User Name (Usuari) – El nostre correu electrònic complet per exemple email@midominio.com

Password (Contrasenya) – La contrasenya del nostre correu electrònic, la mateixa que anteriorment

Una vegada configurada la compte haurem de guardar els canvis prement el botó Save (Guardar). En aquest moment el correu electrònic ja està configurat encara que encara haurem de revisar algunes configuracions addicionals.

Accedint a l’opció de Mail, anomenada Settings (Preferències) podrem ajustar la configuració del nostre compte. Perquè funcioni correctament haurem de desmarcar l’opció d’accés SSL, deixant-la en estat Off, i també haurem de comprovar que l’Autenticació del compte estigui activa introduint de nou la contrasenya si fos necessari.

Per als servidors d’infoal.com, els ports d’accés al correu electrònic són el port 143 per a la descàrrega (servidor entrant) i el port 24 per a l’enviament (servidor sortint).

Ja podem treballar amb el correu electrònic del teu domini des de l’iPhone!

 
“`

Desplaça cap amunt