Com habilitar el menú contextual clàssic a Windows 11

Windows 11 desktop context menus comparison.

Amb l’arribada de Windows 11, molts usuaris han trobat canvis en el menú contextual que poden resultar incòmodes o molestos. Aquest menú és el que apareix quan fem clic dret sobre un arxiu o una carpeta, i en la nova versió de Windows, ha estat simplificat, cosa que pot fer que algunes opcions útils siguin més difícils de trobar. Afortunadament, hi ha una manera molt senzilla de tornar a tenir el menú contextual clàssic, similar al de versions anteriors de Windows. A continuació, et mostrem com fer-ho.

 1. Obrir el terminal:
  • Utilitza CMD (Símbol del sistema).
 2. Escriure els següents comandos:
  • PER HABILITAR-HO
   reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve
   taskkill -IM explorer.exe -f
   explorer.exe

Command prompt screenshot displaying system operations and output.

Desfer el canvi:

Per revertir el canvi, des del mateix “CMD” escriu el següent:

reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
taskkill -IM explorer.exe -f
explorer.exe

Desplaça cap amunt