Programació d'aplicacions web i de sistemes de gestió per empreses

Aplicacions a mida

Sistemes operatius compatibles

 • Les versions dels programes fins a la 2.99, estan provats en els següents S.O.:
       Windows 95/98/98S.E.
       Windows Millenium(encara que els programes funcionen, no es recomana aquest sistema operatiu)
       Windows 2000.
       Windows XP No es recomana instal·lar en aquest sistema operatiu, ja que poden donar probemes de corrupció de la BBDD en determinades circunstàncies, encara que en altres funciona. (ITF Intersoft Girona no dona suport d'aquest programes en Windows XP,s'ha de actualitzar a la versió 3.00 o superior dels programes.
 • Les versions dels programes a partir de la 3.00, estan provats en els següents S.O.:
      Windows 95/98/98S.E.
      Windows Millenium(encara que els programes funcionen, no es recomana aquest sistema operatiu)
      Windows 2000.
      Windows XP
caenfrderues