caenfrderues

Programació d'aplicacions web i de sistemes de gestió per empreses

Aplicacions a mida

Interges Facturació

ITFGES 2000
Gestió de Facturació i Estocs 

 

A ITF Intersoft Girona, l’evolució dels sistemes d’informació cap a entorns gràfics no ens ha passat per alt. Per això, l’ànim de mantenir la nostra línia de servei, oferint als nostres clients programes àgils, potents, i de fàcil utilització, ens ha dut a desenvolupar una nova generació d’aplicacions  de  gestió  sobre l’entorn MS-Windows.

factu1
 

 

Característiques Principals
 • ITFGES és multiempresa. Permet gestionar fins a un màxim de 99 empreses.
 • ITFGES és multiexercici. Emmagatzema separadament les dades de cada exercici.
 • ITFGES és multilloc. Permet treballar simultàniament des de més d’un terminal en xarxa local.
 • ITFGES enllaça a comptabilitat. De manera automàtica o manual, traspassa a comptabilitat les factures emeses i rebudes.
 • ITFGES control d’estoc. Actualitza automàticament l’stock després de cada entrada d’albarans o factures de compres i vendes.
 • ITFGES remeses bancàries. Emissió de rebuts, impressos i en suport magnètic.
 • ITFGES preus per famílies. Possibilitat d’assignar tarifes per famílies de productes.
 • ITFGES control de representants. Gestiona les dades i comissions dels representants.
Funcionament General

 

Tots els processos de l’aplicació (Llistats, Manteniments de productes, clients, proveïdors...) són accessibles en tot moment a través de la barra de menú general, que apareix a totes les finestres.Per a una major comoditat, totes les finestres permeten executar els seus processos i funcions mitjançant teclat i mouse.

 

Les entrades de documents permeten introduir els valors d’aquells camps que estan continguts en les diferents fitxes de l’aplicació (productes, clients ...) utilitzant llistes de selecció.Aquestes llistes també permeten buscar fitxes i documents per a consultes, ordenats per altres camps diferents de la seva clau principal. 

 

Control d’estoc

ITFGES permet dur a terme un control notablement exaustiu de l’estoc. En el seu increment, des de la realització de la comanda, passant per la recepció de l’albarà que acompanaya el material, fins a la recepció de la factura que aplega els albarans d’un període. En el seu decrement cada vegada que introduim un albarà.

factu2
El Procés de Facturació
 • ITFGES disposa de tres modalitats d’emissió de factures: directa (d’un albarà des de la mateixa entrada d’albarans), diferida per clients (agrupant tots els albarans d’un mateix client en una sola factura), diferida per número d’albarà (emet una factura separada per a cada albarà).
 • ITFGES permet la repetició de factures, genera un llistat del diari de facturació, modifica factures, emet rebuts en paper i suport magnètic, acompanyant un llistat de remeses.
factu3

Gràfics i Llistats

factu4

 

 • ITFGES disposa de versàtils llistats dels fitxers mestres i de moviments del període.
 • ITFGES disposa d’una sèrie de llistats estadístics sobre compres, vendes i representants, i de gràfics de distribució de compres i vendes de l’exercici en curs, i comparatius entre diferents anys acumulats mensualment.
Attachments:
Download this file (INTERGES_V3_FACT_interfac2000.exe)INTERGES_V3_FACT_interfac2000.exe[Fitxers instal·lació Facturació V3]1956 kB

Cistella de productes

No teniu res a la cistella

Synology

39023 hi

Synology DSM 52 beta 300x196

WE LOVE SYNOLOGY