caenfrderues

Programació d'aplicacions web i de sistemes de gestió per empreses

Aplicacions a mida

Interges Comptabilitat

ITFCOMP 2000

Gestió de Comptabilitat

conta1

 

A ITF Intersoft Girona, l’evolució dels sistemes d’informació cap a entorns gràfics no ens ha passat per alt. Per això, l’ànim de mantenir-nos en la nostra línia de servei, oferint als nostres clients programes àgils, potents, i de fàcil utilització, ens ha dut a desenvolupar una nova generació d’aplicacions sobre MS-Windows.

 

Característiques Principals
 • ITFCOMP és multiempresa. Permet gestionar fins a un màxim de 99 empreses.
 • ITFCOMP és multiexercici. S’emmagatzema cada exercici per separat, amb inici en qualsevol data.
 • ITFCOMP és multilloc. Permet treballar simultàniament des de més d’un terminal en xarxa local.
 • ITFCOMP IVA. Realitza de manera integrada des de l’entrada d’assentaments el tractament d’IVA.
 • ITFCOMP venciments. Permet gestionar els venciments tant de clients com de proveïdors.
 • ITFCOMP és flexible. Permet inserir i modificar assentaments en qualsevol exercici i data. Els assentaments de regularització i tancament es poden fer les vegades que sigui necessari.
 • ITFCOMP importació. Permet importar assentaments, venciments i dades de clients i proveïdors d’altres aplicacions de Gestió d'ITF
 • ITFCOMP amortitzacions. Permet definir diferents criteris per a l’amortització de l’immobilitzat de l’empresa i generar automàticament els seus assentaments corresponents.
 • ITFCOMP llistats oficials. Llista els balanços (entre dues dates qualsevol), comptes anuals comparatius, diari, IVA, clients i proveïdors superiors a 500.000 (sobre paper o suport magnètic), ... en qualsevol moment, sense necessitat de realitzar càlculs previs.
 Funcionament General
 • ITFCOMP permet accedir des de l’entrada d’assentaments a registres d’altres processos de l’aplicació que hi estan estretament relacionats: IVA i venciments.
 • ITFCOMP permet visualitzar (opcionalment) mentre introduim un assentament, els saldos dels subcomptes que hi intervenen, de l’assentament en curs i del total del diari.
 • ITFCOMP permet adjuntar observacions individualment a cada línia d’apunt.
 • ITFCOMP permet buscar alfabèticament o per codi els subcomptes on s’han de comptabilitazar els apunts, i ordenar el diari per qualsevol dels camps que hi figuren, facilitant la localització d’assentaments en consultes i modificacions.
 Control de Venciments
conta3
 • ITFCOMP genera diferents tipus de llistats de venciments: pendents, liquidats, o total.
 • ITFCOMP permet controlar els imports i dates dels venciments de clients i proveïdors , introduint-los des del mateix manteniment d'assentaments , o important-los des d'altres aplicacions de gestió d'ITF

 

Tractament de l’IVA
 • ITFCOMP accepta la introducció i modificació manual de dades en el registre d’IVA, i també de manera automàtica des de l’entrada d’assentaments.
 • ITFCOMP permet generar el llistat de proveïdors i clients de més de 500.000 ptes. sobre paper o suport magnètic. Aquest llistat és parametritzable, permetent moficar l’import a superar, així com indicar si s’han de llistar les entitats que superen aquest import o les que no hi arriben.
Gràfics i Llistats
conta4

 

 • ITFCOMP permet llistar els balanços entre dues dates introduides per l’usuari, sense necessitat de que siguin inici de mes.
 • ITFCOMP permet visualitzar gràficament l’evolució mensual dels saldos de comptes i subcomptes en l’exercici, alhora que els compara amb períodes anteriors.
Attachments:
Download this file (ARJ.EXE)ARJ.EXE[Compresor ARJ per instal·lar Comptabilitat v2]277 kB
Download this file (INTERGES_V2_COMPTA.ARJ)INTERGES_V2_COMPTA.ARJ[Fitxers instal·lació Comptabilitat v2]440 kB
Download this file (INTERGES_V2_COMPTA_ACTUALC_BAT.BAT)INTERGES_V2_COMPTA_ACTUALC_BAT.BAT[Fitxer BAT per a instal·lar Comptabilitat v2]0.1 kB
Download this file (INTERGES_V3_COMPTA_Intercon2000.exe)INTERGES_V3_COMPTA_Intercon2000.exe[Fitxers instal·lació Comptabilitat v3]780 kB
Download this file (INTERGES_V4_COMPTA_Intercon.451.zip)INTERGES_V4_COMPTA_Intercon.451.zip[Fitxers instal·lació Comptabilitat v4]1071 kB

Cistella de productes

No teniu res a la cistella

Synology

39023 hi

Synology DSM 52 beta 300x196

WE LOVE SYNOLOGY